มูลนิธิมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เราจะทำหน้าที่เปรียบเสมือน "ร่ม" โดยเป็นการเอาโรคหายากทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ "ร่ม" เดียวกัน เพื่อให้โรคหายากทุกโรคได้มีแนวทางต่อสู้ในแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกจ และจิตใจ

คุณปรียา สิงห์นฤหล้า
ประธานมูลนิธิ

 

 


ช่องทางบริจาค
บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 029-3-27056-2


Rare Disease Day Thailand
Rare Disease Day Thailand Facebook Link


Thai Rare disease foundation
Thai Rare disease foundation Facebook Link

 


ช่องทางบริจาค
บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 029-3-27056-2


Thai Rare disease foundation
Thai Rare disease foundation Facebook Link


Rare Disease Day Thailand
Rare Disease Day Thailand Facebook Link

CONTACT US

Keep in touch